אירא הנדסה - ניהול פסולת וייעוץ - EcoCassette
דף הבית >> שירותי החברה >> ציוד לאיסוף אשפה >> EcoCassette
דחסן מבוסס פטנט של חברת EcoVision מקבוצת Icova bv.

EcoCassette

מאפיינים כלליים:
 • יחס דחיסה גבוה (1:6 ±).
 • ריקון המיכל מחלקו העליון. משמע, המיכל הינו "קופסה סגורה ואטומה".
 • מיכל קומפקטי: חסכון בשטח הצבה – הקומפקטיות ושיטת הפינוי מאפשרים הפרדה במקור לשני זרמים ויותר,
  בחדר אשפה אחד.
 • דחסן אשפה נייד: מקל על מיקום, תפעול ודרכי גישה.
 • ניתן לשלב עם פיר ("שוט") - לזריקה מקומות גבוהות.
 • ניתן לשלב עם מהפך עגלות.
 • איכות ייצור ושיטת תפעול המעניקים אורך חיי מוצר ואחריות לטווח ארוך.
 • התאמה לתקני איכות ובטיחות גבוהים.
התפעול:
 • סגירת המיכסה הינה סוף הליך הזריקה.
 • לאחר סגירת המיכסה תתבצע הדחיסה באופן יעיל ובטוח.
 • פינוי מיכל מלא ע"י החלפתו במיכל ריק ונקי. אין צורך בנסיעה עם הדחסנית והחזרתה.
 • לאחר החלפת המיכל: הובלה למגרש התפעול (בד"כ 4 מיכלים בסבב אחד).
 • במגרש התפעול: ריקון, שטיפה יסודית, בדיקה ובמידת הצורך תחזוקה.
היתרונות המתאפשרים בזכות התכנון המיוחד ושיטת התפעול:
 • כל מיכל הינו "קופסה סגורה": מאפשר העמסת סוגי אשפה שונים על גבי משאית אחת.
 • שיטת תפעול של החלפה: אין פרק זמן בו אין מיכל זמין לשימוש.
 • המיכל אטום ונשטף יסודית בתחנה ולא בשטח. ללא הצטברות נוזלים בסביבת המיכל.
יתרון נוסף הינו התאמה לשלוש תקנות:
 • העברת האשפה: לכל אורך התהליך נמצאת האשפה במיכל סגור היטב.
 • שטיפה: לאחר כל ריקון, שטיפה יסודית בתוך המיכל ובנוסף חיטוי ורענון.
 • תשטיפים: נקודת השטיפה במגרש מאפשרת איסוף ושימוש חוזר במים.
מיכל-דחסן לאשפה EcoCassette עם מיכסה תוף!!
למידע אודות פרוייקט להפרדת אשפה במקור בארץ עם מיכל זה - לחץ כאן.
אפשרות להתקנת בקר PLC:
 • חישוב נפח האשפה במיכל.
 • הודעת "מיכל פתוח".
 • אפשרות להפעלה למורשים בלבד - מפתח אלקטרוני אישי.
 • שידור הנתונים לסלולרי\ למחשב.