אירא הנדסה - ניהול פסולת וייעוץ - הפרדה במקור
דף הבית >> שירותי החברה >> הפרדה במקור
כאמור, אירא הנדסה מכוונת ככל שניתן וככל שהלקוח מעוניין בכך, לאיסוף תוך הפרדה במקור.

החברה מציעה שיטה חדשנית המיועדת לאיסוף תוך הפרדה ותוך השגת רמת נקיון גבוהה ביותר למתחמי בילוי, בתי מלון ומוקדים בהם כמות שאריות מזון גבוהה.
ZERO WASTE CONTAINERS - NO WASTE JUST MATERIALS

לעיריות מציעה החברה פתרון חדשני ומוכח עבור המרחב הציבורי. יעילות וחסכון באיסוף מהמרחב הציבורי תוך שימוש במיכלים טמוני קרקע חדשניים וטמוני קרקע רגילים.
כמו כן, מציעה החברה דחסן אשפה חדשני המתאים למרחב הציבורי והמעניק בטיחות גבוהה לעוברי האורח.

ללקוחות עיסקיים ומסחריים מציעה החברה דחסן עוצמתי, איכותי וקומפקטי. דחסן זה מאפשר ארגון מחדש של חדר האשפה ושילוב של ציוד ייעודי להפרדה במקור כגון מכבש קרטון.
התיכנון החדשני של דחסני האשפה מדגמי  EcoCassette ו- EcoPers   כולל מספר היבטים המיועדים להפרדה במקור:
  • פתח הזריקה מקשה על השלכת פסולת באופן בלתי מבוקר ומעודד את המשתמש להפריד ע"פ ההנחיות.
  • מידות המיכל המינימליות מאפשרות הצבת יותר מדחסן אחד, באותו השטח שהיה נחוץ לדחסן אשפה רגיל.
  • כל מיכל יכול להכיל זרם אשפה שונה - כל מיכל מהווה "קופסה אטומה" עצמאית.
  • שיטת הפינוי המיוחדת מאפשרת לאסוף כמה מיכלים וכמה סוגי אשפה, בעצירה אחת של המשאית.

הפרדה במקור וכלי איסוף להפרדה יעילה