אודות - אירא הנדסה - ניהול פסולת וייעוץ
דף הבית >> אודות
משנת 2001 עוסקת החברה בתחום הפתרונות לאשפה, בעיקר לאשפה עירונית מוצקה.
  • קידום פרוייקט לייצור חשמל מאשפה יבשה.  
  • הפרדה במקור עם ציוד ייחודי - מיכל אשפה טמון קרקע עם דחס.  
  • שת"פ בפרוייקט להפרדת אשפה במקור במגזר העיסקי, עם שיטה חדשנית לפינוי אשפה.
  • קידום פתרונות קצה לאשפה אורגנית.
חדשנות -  אירא הנדסה רואה את הבאת הטכנולוגיות העכשוויות מהעולם, אל תחום ניהול האשפה המתפתח בארץ, כמטרה בפני עצמה. החיפוש הוא אחר טכנולוגיות מוכחות וכדאיות ומביא בחשבון מודיפיקציות דרושות, לשם התאמה לצרכי הלקוחות בארץ.

חלק ניכר מהמידע זורם מחברת ICOVA, אשר ביחד עם 70 חברות אחיות, מהוות קונצרן אירופי משמעותי בתחום ניהול האשפה. קונצרן זה, מטפל בכ- 9,000,000 טון אשפה בשנה ומנצל כ-60% מהאשפה בשנית. 

הגישה של אירא הנדסה מבוססת על ראייה סביבתית רחבה והפתרונות המוצעים כוללים מגוון היבטים של תכנון בר-קיימא כגון:
  • התחשבות במרחב העירוני וניצול התת-קרקע.
  • תכנון רגיש למים.
  • מרכזי איסוף שכונתיים, הפרדה במקור, יצירת חומרי גלם למיחזור.
  • הפקה ושימוש באנרגיה חלופית.

אודות